top of page

Geen bril. Geen contacten.
De veiligste en gemakkelijkste manier.

KIJK MET JE EIGEN OGEN

LASIK ISTANBUL GEZONDHEIDSZORGOPLOSSINGEN

beste lasik-kliniek in Turkije, Lasik Turkey, Lasik Surgery, Ilasik, Ilasik Lazer, Lasereye, Relex Smile Lazer, Leyla Kandur, Lasik Surgery Nedir,
femtolasik, kosten van lasik oogchirurgie, prk, kosten van ooglaseren, kosten van lasik chirurgie, lasik oogchirurgie bij mij in de buurt, lasik kosten, lasik bij mij in de buurt, laserbehandeling voor ogen, lasik oogchirurgie, presbyopie, presbyopie, leesbrillen, cataractchirurgie, staar

Veiligste procedure

Lasik is een proces in twee stappen. De ultrasnelle lasermachine maakt gebruik van een infraroodlichtstraal die tot 60.000 pulsen per seconde genereert om een optimale hoornvliesarchitectuur onder het oppervlak van het hoornvlies te creëren.

Beste Lasik-operatie-ervaring
De tweede stap is de zichtcorrectie via een laserapparaat genaamd WaveFront Excimer Laser™ om het oppervlak onder de flap soepel opnieuw vorm te geven. Al deze procedures moeten worden uitgevoerd door een chirurg van wereldklasse, en we hebben de beste gespecialiseerde oogartsen in Istanbul/ Kalkoen.
The operation on the eye_edited.jpg

Welkom bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions

Are you tired of relying on glasses or contact lenses to see clearly? At Lasik Istanbul Healthcare Solutions, we offer state-of-the-art laser eye surgery procedures to help you achieve optimal vision without the need for corrective eyewear. Conveniently located in the vibrant city of Istanbul, Turkey, our clinic is dedicated to providing exceptional eye care services tailored to meet your individual needs.

Experience the Benefits of Lasik Surgery in Istanbul

Lasik surgery in Istanbul has revolutionized the way people correct their vision. Our experienced team of ophthalmologists utilizes advanced laser technology to reshape the cornea, correcting common vision problems such as nearsightedness, farsightedness, and astigmatism. With our precise and personalized approach to Lasik surgery, you can enjoy improved vision clarity and reduced dependence on glasses or contact lenses.

Affordable Lasik Surgery Cost in Turkey

Concerned about the cost of Lasik surgery? Rest assured, Lasik surgery cost in Turkey is significantly more affordable compared to many other countries, making it a cost-effective option for individuals seeking vision correction. At Lasik Istanbul Healthcare Solutions, we offer competitive pricing without compromising on the quality of care. Our transparent pricing structure ensures that you know exactly what to expect, with no hidden fees or surprises.

Expert Lasik Surgery in Turkey

When it comes to Lasik surgery in Turkey, trust the experts at Lasik Istanbul Healthcare Solutions. Our team consists of highly skilled ophthalmologists with extensive experience in performing Lasik surgery procedures. We prioritize patient safety and satisfaction, providing comprehensive pre-operative evaluations and personalized treatment plans to ensure optimal outcomes.

Discover the Value of Lasik Turkey Istanbul

Conveniently located in Istanbul, Turkey, our clinic offers easy access to world-class medical facilities and renowned tourist attractions. Whether you're visiting from abroad or a local resident, Lasik Turkey Istanbul provides a seamless experience from consultation to post-operative care. Experience the beauty of Istanbul while transforming your vision at Lasik Istanbul Healthcare Solutions.

Your Journey to Clearer Vision Starts Here

Ready to say goodbye to glasses and contact lenses? Take the first step towards clearer vision by scheduling a consultation at Lasik Istanbul Healthcare Solutions. Our friendly and knowledgeable staff are here to guide you through the process and answer any questions you may have about Lasik surgery in Turkey. Experience the freedom of clear vision with Lasik Istanbul Healthcare Solutions.

Wat is LASIK?

Lasik, of Laser-Assisted In Situ Keratomileusis, is een revolutionaire procedure voor refractieve chirurgie die is ontworpen om veel voorkomende zichtproblemen zoals bijziendheid (myopie), verziendheid (hyperopie) en astigmatisme te corrigeren. Door het hoornvlies opnieuw vorm te geven, heeft Lasik-chirurgie tot doel de manier te verbeteren waarop lichtstralen het oog binnendringen, wat resulteert in een helderder zicht zonder de noodzaak van een bril of contactlenzen.

Hoe werkt Lasik?

Tijdens de Lasik-procedure wordt met een nauwkeurige laser een dun flapje in de buitenste laag van het hoornvlies gemaakt. Deze flap wordt voorzichtig opgetild om het onderliggende hoornvliesweefsel bloot te leggen. De laser hervormt vervolgens het hoornvlies volgens het specifieke voorschrift van de patiënt, waardoor het licht correct op het netvlies kan worden gefocust.

Lasik-chirurgie wordt doorgaans poliklinisch uitgevoerd en duurt slechts enkele minuten per oog. De meeste patiënten ervaren onmiddellijk na de operatie een verbeterd zicht, met minimaal ongemak en een snelle hersteltijd.

Verschil tussen gewone Lasik en Wavefront Lasik

While traditional Lasik surgery has been highly successful in correcting vision, Wavefront Lasik represents a more advanced and personalized approach to refractive surgery. Here are the key differences between regular Lasik and Wavefront Lasik:

1. Treatment Precision:

 • Regular Lasik: Traditional Lasik surgery corrects refractive errors based on the patient's eyeglass prescription. While effective, it may not address subtle imperfections in the eye's optical system.

 • Wavefront Lasik: Wavefront technology creates a detailed map of the eye's unique optical characteristics, including higher-order aberrations. This allows for a more customized treatment that addresses even minor irregularities, resulting in improved visual outcomes and reduced risk of side effects such as glare and halos.

2. Personalized Correction:

 • Regular Lasik: Traditional Lasik surgery applies a standard treatment pattern to reshape the cornea based on the patient's prescription, with limited customization.

 • Wavefront Lasik: Wavefront-guided Lasik tailors the laser treatment to the individual characteristics of each patient's eye, providing a more personalized and precise correction. This customized approach can result in sharper vision and enhanced contrast sensitivity, particularly in low-light conditions.

3. Visual Quality:

 • Regular Lasik: While traditional Lasik surgery can significantly improve vision, some patients may experience minor visual distortions such as glare, halos, or difficulty with night vision.

 • Wavefront Lasik: Wavefront-guided Lasik aims to minimize visual distortions by addressing higher-order aberrations that may contribute to these symptoms. As a result, patients undergoing Wavefront Lasik often report better overall visual quality and fewer post-operative side effects.

4. Treatment Outcomes:

 • Regular Lasik: Traditional Lasik surgery has a high success rate in correcting refractive errors and reducing dependence on glasses or contact lenses.

 • Wavefront Lasik: Wavefront-guided Lasik has been shown to produce excellent visual outcomes, with many patients achieving vision that is better than 20/20. The customized treatment approach of Wavefront Lasik may lead to improved patient satisfaction and enhanced quality of life.

In summary, while both regular Lasik and Wavefront Lasik are effective options for vision correction, Wavefront Lasik offers a more personalized and precise treatment approach that may result in superior visual outcomes and a reduced risk of post-operative complications. Your ophthalmologist can help determine which type of Lasik surgery is best suited to your individual needs and vision goals.

Waarom kiezen voor LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions?
Are you tired of the hassle and limitations that come with wearing glasses or contact lenses? Are you seeking a permanent solution to your vision problems? LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) at Lasik Istanbul Healthcare Solutions may be the answer you've been searching for. Here are several compelling reasons why LASIK at our clinic could be the right choice for you:

1

Vrijheid van brillen en contactlenzen:

LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions biedt de vrijheid om duidelijk te zien zonder de noodzaak van een bril of contactlenzen. Zeg vaarwel tegen het voortdurend aanpassen van uw bril of het omgaan met droge, geïrriteerde ogen door het dragen van contactlenzen.

2

Verbeterde levenskwaliteit:

Met LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions kunt u genieten van verbeterde visuele helderheid en een betere levenskwaliteit. Of u nu een boek leest, 's nachts autorijdt of deelneemt aan sport- en buitenactiviteiten, LASIK kan u helpen de wereld met hernieuwde helderheid te zien.

3

Convenience and Comfort:

LASIK at Lasik Istanbul Healthcare Solutions eliminates the inconvenience and discomfort of relying on corrective eyewear. Imagine waking up in the morning and being able to see clearly without reaching for your glasses or inserting contact lenses.

4

Snelle en minimaal invasieve procedure:

LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions is een snelle en minimaal invasieve poliklinische procedure die doorgaans slechts enkele minuten per oog duurt. De meeste patiënten ervaren weinig tot geen ongemak tijdens de procedure en kunnen kort daarna hun normale activiteiten hervatten.

5

Snel herstel en langdurige resultaten:

Herstel van LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions verloopt meestal snel, waarbij veel patiënten binnen enkele uren na de procedure een verbeterd zicht ervaren. De resultaten van LASIK zijn langdurig en zorgen voor een langdurige oogcorrectie voor de komende jaren.

6

Aangepaste behandelingsopties:

LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions biedt op maat gemaakte behandelingsopties die zijn afgestemd op uw individuele behoeften en gezichtsdoelen. Of u nu bijziend of verziend bent of astigmatisme heeft, LASIK kan worden aangepast om uw specifieke brekingsfout aan te pakken.

7

Proven Safety and Efficacy:

LASIK at Lasik Istanbul Healthcare Solutions has been performed millions of times worldwide and has a proven track record of safety and efficacy. The procedure is backed by extensive research and clinical studies, giving you peace of mind knowing you're in capable hands.

8

Cost-effective in the Long Run:

While LASIK at Lasik Istanbul Healthcare Solutions may require an upfront investment, many patients find that it is cost-effective in the long run compared to the ongoing expenses of glasses, contact lenses, and associated care products.

9

Verbeterd zelfvertrouwen:

LASIK bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions kan uw zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten door de visuele barrières weg te nemen die uw zelfvertrouwen in het verleden mogelijk hebben belemmerd. Geniet van de vrijheid om uzelf te uiten zonder de beperkingen van corrigerende brillen.

10

Professionele en ervaren zorg:

Bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions ontvangt u professionele en ervaren zorg van bekwame oogartsen en personeel dat zich inzet om uw comfort, veiligheid en tevredenheid te garanderen tijdens uw LASIK-reis.

Neem de beslissing voor een helderder zicht met Lasik Istanbul Healthcare Solutions

LASIK is meer dan alleen een procedure; het is een levensveranderende kans om de wereld in een heel nieuw licht te zien. Zet de eerste stap naar een duidelijkere visie en een mooiere toekomst door een consultatie te plannen met onze LASIK-experts bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions. Ontdek of LASIK geschikt voor u is en ontgrendel vandaag nog het potentieel van uw visie.

Vertical photo of cheerful elderly patient undergoing sight check with ophthalmic glasses

We gebruiken TECHNOLAS® TENEO™ 317 Model 2 Excimer-lasertechnologie

Het is de nieuwste evolutie van onze excimeerlasertechnologie.

Zorgvuldig ontworpen door het deskundige Duitse ingenieursteam van Technolas Perfect Vision GmbH

TENEO 317 Model 2 omvat: prestaties, efficiëntie en gebruiksgemak.

Door slechts 3 stappen te nemen voor de hele procedure, ontstaat een snelle workflow;


Selecteer Patiënt > Kies en bevestig behandeling > Behandelen

Elk oog duurt 4 minuten

WHICH MACHINE?
WaveFront Lasik Laser Vision Correction
thinking women with question mark on white background.jpg

Is Lasik iets voor jou?

Ben je het beu om voortdurend naar een bril te grijpen of met contactlenzen te rommelen om duidelijk te kunnen zien? Bent u op zoek naar een permanente oplossing voor uw zichtproblemen? Een Lasik-operatie is misschien wel het antwoord waar u naar op zoek was. Bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions begrijpen we dat het nemen van de beslissing om een Lasik-operatie te ondergaan een belangrijke beslissing is, en dat u zich waarschijnlijk afvraagt of dit de juiste keuze voor u is. Laten we onderzoeken of Lasik de ideale optie is voor uw zichtbehoeften.

Is Lasik geschikt voor u?

Een Lasik-operatie kan een ideale optie voor u zijn als:

 1. U heeft een stabiel recept: Lasik wordt doorgaans aanbevolen voor personen bij wie het gezichtsvermogen minstens één jaar stabiel is gebleven. Fluctuerende voorschriften kunnen de effectiviteit van de operatie beïnvloeden.

 2. U verkeert in een goede algehele gezondheid: Een goede algehele gezondheid is essentieel voor een succesvolle Lasik-procedure. Bepaalde medische aandoeningen, zoals auto-immuunziekten of ongecontroleerde diabetes, kunnen de genezing beïnvloeden en het risico op complicaties vergroten.

 3. U heeft realistische verwachtingen: Hoewel Lasik de noodzaak van een bril of contactlenzen aanzienlijk kan verminderen of elimineren, is het essentieel om realistische verwachtingen te hebben over de uitkomsten van de operatie. Hoewel de meeste patiënten uitstekende resultaten behalen, kunnen sommigen voor bepaalde activiteiten nog steeds een corrigerende bril nodig hebben.

 4. U begrijpt de risico's: Zoals bij elke chirurgische ingreep brengt Lasik potentiële risico's en complicaties met zich mee, ook al zijn deze zeldzaam. Het is essentieel om deze risico's met uw chirurg te bespreken en ze af te wegen tegen de mogelijke voordelen van de operatie.

 5. U bent toegewijd aan postoperatieve zorg: Na een Lasik-operatie is goede postoperatieve zorg cruciaal voor optimale genezing en visuele resultaten. Dit omvat het bijwonen van vervolgafspraken, het gebruik van voorgeschreven oogdruppels en het vermijden van activiteiten die de ogen kunnen belasten tijdens de eerste herstelperiode.

Waarom kiezen voor Lasik Istanbul gezondheidszorgoplossingen?

Bij Lasik Istanbul Healthcare Solutions zijn we trots op het bieden van persoonlijke zorg en uitzonderlijke resultaten voor onze patiënten. Ons team van ervaren oogartsen maakt gebruik van de modernste technologie en nauwkeurige technieken om superieure resultaten te leveren. Wij begrijpen dat elke patiënt uniek is. Daarom nemen wij de tijd om uw individuele behoeften te beoordelen en een behandelplan op maat te ontwikkelen.

Plan vandaag nog een consultatie

Weet u nog steeds niet zeker of Lasik geschikt voor u is? Plan een consultatie met Lasik Istanbul Healthcare Solutions en laat ons ervaren team beoordelen of u in aanmerking komt voor de procedure. Wij beantwoorden al uw vragen, behandelen uw zorgen en helpen u een weloverwogen beslissing te nemen over uw opties voor oogcorrectie. Zet de eerste stap naar een duidelijkere visie en een mooiere toekomst met Lasik Istanbul Healthcare Solutions.

Waarom Turkije de beste optie is voor Lasik-chirurgie

When it comes to choosing a destination for Lasik surgery, Turkey stands out as a premier choice for individuals seeking exceptional eye care services at an affordable price. At Lasik Istanbul Healthcare Solutions, we believe that Turkey offers several compelling reasons why it is the best option for Lasik surgery:

1. World-Class Medical Facilities: Turkey boasts state-of-the-art medical facilities equipped with advanced technology and staffed by highly skilled healthcare professionals. Our clinic at Lasik Istanbul Healthcare Solutions is no exception, providing patients with access to cutting-edge equipment and expertise in ophthalmic procedures.

2. Internationally Accredited Surgeons: Turkish ophthalmic surgeons are renowned for their expertise and proficiency in performing Lasik surgery. Our team of internationally accredited surgeons at Lasik Istanbul Healthcare Solutions has undergone rigorous training and possesses extensive experience in delivering superior outcomes for patients seeking vision correction.

3. Competitive Pricing: One of the most attractive aspects of Lasik surgery in Turkey is its affordability. Compared to many other countries, the cost of Lasik surgery in Turkey is significantly lower, making it accessible to a broader range of patients without compromising on quality or safety. At Lasik Istanbul Healthcare Solutions, we offer competitive pricing and transparent fees, ensuring that cost is never a barrier to achieving clearer vision.

4. Seamless Travel Experience: Turkey's strategic location bridging Europe and Asia makes it easily accessible to patients from around the world. With well-developed transportation infrastructure and direct flights to major cities like Istanbul, traveling to Turkey for Lasik surgery is convenient and hassle-free. Our team at Lasik Istanbul Healthcare Solutions can assist with travel arrangements and accommodations to ensure a smooth and enjoyable experience for our international patients.

5. Rich Cultural Experience: Beyond its reputation for medical excellence, Turkey offers a rich cultural experience that adds value to your journey for Lasik surgery. Istanbul, in particular, is a vibrant metropolis steeped in history, with a wealth of attractions to explore during your stay. Whether you're indulging in Turkish cuisine, marveling at architectural wonders, or immersing yourself in the local culture, Turkey offers a unique and unforgettable experience for medical tourists.

Experience the Difference with Lasik Istanbul Healthcare Solutions

At Lasik Istanbul Healthcare Solutions, we are committed to providing patients with the highest standard of care and personalized attention throughout their Lasik surgery journey. With Turkey's exceptional medical infrastructure, renowned surgeons, competitive pricing, and rich cultural heritage, it's clear why Turkey is the best option for Lasik surgery. Take the first step towards clearer vision and a brighter future with Lasik Istanbul Healthcare Solutions.

Medical laser eye correction. Medicine technology eye operation._edited.jpg

LASIK ISTANBUL GEZONDHEIDSZORGOPLOSSINGEN

CONTACT

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

Onze professionele medewerkers staan voor u klaar en beantwoorden graag al uw vragen.

Wij helpen u graag aan alle informatie

dat heb je nodig om de beste keuze te kunnen maken.

Let op: Wij accepteren geen patiënten zonder afspraak. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Send an e-mail: info@lasik.istanbul

iMessage or WhatsApp: +905330164562
Address: Ferah Street No:22 Entrance Floor, Tesvikiye, SISLI, ISTANBUL, TURKEY
What is you vision problem?
Thanks for submitting!
Contact
bottom of page