top of page

BERRİN TOKSÜ

Ophthalmologist

Dr Berrin Toksü
İxtisaslar: Ümumi Oftalmoloji Müayinə, Katarakta və Refraktiv Cərrahiyyə
Təcrübə: 1996-cı ildən bəri 25.000-dən çox Lasik, Lasek, Supracor, Phacic IOL, ICL Cərrahiyyəsi.
7000-dən çox katarakt əməliyyatı; Monofokal, Multifokal, Trifokal, Torik IOL, Uşaq katarakta, Ptergium, Tikiş IOL, Artisan, Yag Lazer İridotomiya, Kapsulotomiya,
3000-dən çox keratokonus; Korneal Üzüklər, Kollagen Çarpaz Bağlayıcı Tibbi Retina: Retinal Xəstəliyin Müayinəsi və Tibbi Müalicə, Arqon Lazer Fotokoaqulyasiyası, FFA, ICG, OCT, İntravitreal inyeksiya.

Təhsil

2005

Heidelberg Universiteti Tibbi Fizika üzrə Beynəlxalq Magistr Proqramı

1990

Semmelweis Hospital - Budapest - Hungary Department of Ophthalmology

1996

İstanbul Numune Xəstəxanası Göz Xəstəlikləri Kliniği

1985

Istanbul University Faculty of Medicine

Get in Touch

bottom of page