EyeSTAR testi size yardımcı olacak mi diye hızla ve kolayca öğrenin

Testi Başlat

18 yas ve uzeri misiniz?

Hayır Evet

Herhangi bir kanamanız (kan bozukluğu nedeniyle) var mı?

Hayır Evet

Hamile Misiniz?

Hayır Evet

Son yılda göz deyerlerinizin 0,5 den daha fazla değişti mi?

Hayır Evet

Diyabetik misiniz?

Hayır Evet

Psikolojik bir rahatsızlığınız var mı:

Hayır Evet

Herhangi bir kornea hastalığınız var mı (keratokonus veya ektaziya)?

Hayır Evet

Ne yazık ki siz uygun olmayabilirsiniz.

Повтори

Yakın gözlüklerini nasıl atarım?

   Yakın gözlüklerden kurtulmak yıllardan beri göz hekimliğinin en önemli problemlerinden biri olarak görülmüş ve bu konu hakkında binlerce çalışma yapılmış ve onlarca patent alınmıştır. Biz burda 2009 yılına kadar geliştirilen belli başlı çözümler hakkında sizi aydınlatacağız.

    * Yakın görmenizi test edin. Sizce yakın görmeniz nasıl?
    * Ameliyatsız Çözümler
          o Presbiyopik Kontakt Lensler
          o Lenslerle monovizyon (Monovue lensler)
    * Ameliyatlı Çözümler
          o Hareketli Suni Mercekler
                + Tetraflex
                + Crystalens
                + Synchrony
          o Mültifokal (Çok odaklı) Suni Mercekler
                + Restor
                + Rezoom
          o Kornea Cerrahisi İle Presbiyopi Tedavisi
                + Presbiyopik LASIK (PresbyLASIK)
                + Monovue Lasik – Lazer tedavisiyle monovizyon
                + Intrastromal Femto Shaping
                + LightTouch CK (Conductive Keratoplasty)


Yaşa Bağlı Yakını Görme Zorluğu (Presbiyopi) Nedir?
     Çözümleri anlamak için problemi anlamış olmak gerekir. Öncelikle neden 40’lı yaşlara gelince yakın gözlüğü takmak ihtiyacı duyuyoruz bunu açıklayalım. Gözün odaklama gücünün yaklaşık %70’lik kısmını kornea, %30’luk kısmını ise göz merceği oluşturur. Gözün hem uzağı hem de yakını net görebilmesi için odaklama gücünü otomatik kameralarda olduğu gibi değiştirmesi gerekir. Korneanın hareket kabiliyeti çok az olduğu için bu görevi göz merceği üstlenir. Göz merceği uzağa bakarken düzleşerek kırma gücünü azaltırken yakına bakarken şişerek kırma gücünü arttırır. Bu odaklama kabiliyetine akomodasyon adı verilir. Bir çocuk gözüne 7 cm uzaklıkta bulunan bir objeyi örneğin bir oyuncağı kolayca çok net görebilir. Bu çocuğun en az 15D’lik bir akomadasyon (uyum) yapma yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Ne yazık ki bu kabiliyetimiz bebeklikten itibaren azalmaya başlar. Göz merceğinin yapısı soğan gibi kat kattır ve hersene bu yapı kalınlaşmaya ve büyümeye devam eder. Merceğin etrafını saran zarın ve merceğin kendisinin de esnekliğini zaman içinde azalmasıyla merceğin hareket kabiliyeti gitgide azalır. 40’lı yıllara yaklaşıldığında bu uyum gücü 6 Dioptrinin altına iner ki artık 10 – 15 cm uzaklıktan net görmek mazi olmuştur. Bu akomodasyon yeteneği 40 yaş geçildikten sonra 3.5 dioptri ve altına düştüğünde artık normal mesafelerden okumak zorlaşmaya başlar ve yakın gözlük ihtiyacı ortaya çıkar. Bu duruma tıp dilinde presbiyopi (Grek: yaşlı adam görüşü) denir. Halk arasında bu duruma hipermetrop da denir. Ama bu bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Yakın gözlükleri hipermetroplarınki gibi (+) değerdedir. Hipermetroplarda akomodasyon (uyum yapma yeteneği) bozulmamış sadece aralığı uzağa kaymıştır, presbiyoplarda ise bu aralık küçülmüştür. Miyoplarda (uzağı iyi göremeyen, yakını iyi gören) presbiyopi yakını görmedeki avantajdan dolayı daha geç ortaya çıkar. Sıcak ülkelerde bu etkiler daha erken yaşlarda görülebilir. Hindistanda yapılan bu çalışmanın sonuçlarına göre daha 35 yaşında presbiyopi kendini göstermeye başlıyor.
Değişik yaş gruplarında presbiyopinin etkileri
Uyum yapma gücü
Yaş     Normal     Hipermetrop     Miyop
35-39     2,75     2,73     3,71
40-44     2,33     1,84     2,63
45-49     1,54     1,62     1,72
Sizce yakın görmeniz nasıl?
Her iki gözünüzle de tek tek baktığınızda yaklaşık 30 cm mesafeden 20/20 satırını okuyabiliyorsanız süpersiniz demektir.
 
20/50     BU SATIRI ZATEN OKUYABILIYORSUNUZDUR
20/40     BURADA BELKI BIRAZ ZORLANDINIZ
20/30     Bu kadar görme yeteneği pek çok yakın iş için yeterlidir.
20/25     Bu satırı okuyabiliyorsanız ilaç prospektuslarını bile okuyabilirsiniz.
20/20     Bu satırı bile okuyabiliyorsanız sizi 5 sene sonra bekleriz.
 
Ameliyatsız Çözümler
    Kontak Lens:
Kontak lenslerle iki farklı çözüm önerilebilir. Bunlarda ilki son yıllarda yaygınlaşan presbiyopik kontakt lenslerdir.
Presbiyopik Kontakt Lensler:
    -6D ile +5D arasında göz kusuru olup astigmatı olmayan ya da çok düşük değerde olan ve maksimum +3 D’ye kadar presbiyopisi olan kişilerde kullanılabilir.
Presbiyopik lenslerde genellikle merkez bölgenin odağı yakına, etrafındaki bölgeler ise orta ve uzak mesafelere ayarlanır. Bu lenslere örnek Ciba markasının focus dailies progressives lensidir. Tecrübelerimize göre hastaların yaklaşık %75’i bu tür lenslere alışıp sürekli olarak kullanabilmektedirler.
Lenslerle monovizyon (Monovue lensler)
Monovizyon Amerikalı ünlülerin nerdeyse kontakt lensler ilk çıktığı zamanlardan beri kullandıkları bir çözümdür. Monovizyon ülkemizde ilk defa doktorlarımız tarafından uygulanmış ve yaygınlaşmıştır. Bu çözüm temel olarak iyi gören gözün tam düzeltilmesi ve diğer gözün hafif miyop bırakılmasıyla yapılmaktadır. Aynı uygulama lazer tedavisi ile de yapılabilmektedir. Monovizyon yönteminde miyop bırakılan göz yakını daha iyi görebilmekte öbür göz ise uzak mesafede iyi görüş sağlamaktadır. Tam uyum için iki hafta kadar beklenmelidir. Beyin bu yeni duruma adapte olduktan sonra yakını net görmek için miyop bırakılan gözden, uzak için de diğer gözden faydalanmayı başararak, hem uzağın hem de yakının kolayca net görülmesini sağlayabilmektedir. Uygulamanın bazı incelikleri vardır bunlar bilinmeden yapılırsa araç kullanmak merdiven çıkmak gibi uzay koordinasyonu isteyen işlerde hastanın tehlike yaşamasına sebep olunabilir. Hastaların yaklaşık %20 kadarı bu duruma uyum gösterememektedirler. Bu hastalarda diğer yöntemlere başvurulmalıdır.
 
Ameliyatlı Çözümler:
    Doğal Göz Merceğinin Suni mercekle değiştirilmesi ile yakın görmenin iyileştirilmesi:
Temelde katarakt ameliyatlarına benzeyen bu uygulamalarda gözün doğal merceği henüz saydamdır ama yakını görmek için gerekli esnekliği kaybetmiştir. Bu nedenle doğal mercek çıkarılır yerine mültifokal (çok odaklı) ya da hareketli suni mercek yerleştirilir. Bu uygulamalara Clear Lens Exchange ( CLE - Saydam Merceğin Değiştirilmesi) adı verilir.
 
Hareketli Suni Mercekler:
   Hareketlilik bakımından doğal insan göz merceğini taklit eden bu lensler henüz doğal mercek kadar iyi olamamışlardır. Yaklaşık olarak 2.5D’lik akomodasyon yeteneği verebilmektedirler.
 
Tetraflex
    Bu tür merceklerden Lenstec tarafından üretilen Tetraflex suni merceği %70 hastada en az %50 (20/40) yakın görme keskinliği sağlarken tüm hastalarda uzak görme keskinliği en az %50 olmuştur.
 
Crystalens
   Bu tür göz içi merceklerine bir örnek de Crystalens’tir.Yandaki animasyonda Crystalens’in değişik mesafelere odaklanmayı (akomodasyon) nasıl yaptığı görülmektedir. Crystalens HD-100 modeli bir klinik çalışmada yakın mesafede %89,6 hastada en az %50 görme keskinliğini yakalamış, uzak mesafede ise %95,5 hastada en az %50 görme keskinliği sağlamıştır.    
 
Synchrony
    Hareket ederek akomodasyon yapan merceklere bir başka örnek te Visiogen firmasının Synchrony adlı suni merceğidir. Bu mercek sistemi teleskop mantığı ile tasarlanmıştır. Aslında iki merceğin bir çeşit yaylanma mekanizması ile bir bütün oluşturduğu bu yapı oldukça ümit vericidir. Çift mercekli tasarım yanda görüldüğü gibidir ve animasyonda görüldüğü gibi yaylanarak hareket etme kabiliyetine sahiptir. Yakında FDA onayı alması beklenmektedir.    

Henüz laboratuar çalışmaları yapılan yeni nesil hareketli merceklerde uyum yeteneği 8D’ye kadar geliştirilmiştir ki presbiyopiyi tamamen ortadan kaldırmaya yeterli olacak gibi gözükmektedir.
 
Mültifokal (Çok odaklı) Suni Mercekler:
   Bu tür mercekler üzerlerindeki plakların ses izlerine benzeyen kırıcı halkalar (dairesel mikro merdivenler) sayesinde hareket etmemelerine rağmen farklı mesafelerin odaklanmalarına imkan tanırlar.
 
Restor
   Restor göz içi merceği yakın mesafede %99 hastada en az %50 görme keskinliğini yakalamış, uzak mesafede ise %97 hastada en az %50 görme keskinliği sağlamıştır. Fakat ne yazık ki ara mesafelerde (50 cm ile 100 cm arası uzaklıklarda) görme keskinliği oldukça düşmüş ve ancak %82 hasta yeterlidir diyebilmiştir ve sorulduğunda bu mesafede görmelerinin kalitesini gözlük takmadıkları takdirde düşük bulmuşlardır.
 
Rezoom
    Rezoom lens de multifokal lenslerin popüler olan tiplerinde birisidir. Rezoom %92 hastada yakın ve uzak gözlüğe bağımlılığı kaldırdığını bildirmiştir. Bu lensin  prensibi biraz farklıdır. Bunda kırıcı izler yerine dairesel farklı odak alanları bulunmaktadır. 5 farklı dairesel zonla tüm mesafelerde odaklanmaya yardımcı olmaktadır.
 
Kornea Cerrahisi İle Presbiyopi Tedavisi
   Presbiyopi bir göz merceği işlev yetersizliği olmasına rağmen gözün odaklamada en fazla payı olan dokusu korneada yapılacak şekil değişiklikleri ile de çözüm üretmek mümkündür.
 
Presbiyopik LASIK (PresbyLASIK)
   Bu uygulamanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için excimer laserin özel bir düzeltme algoritmasıyla programlanması gerekir. Bu problemin çözümü için çok çeşitli düzeltme algoritmaları geliştirilmiştir. Bunların en popüler olanı kontakt lenslerle de bir benzeri yapılmış olan merkezden kenara doğru farklı eğimlerde ve odaklama güçlerinde dairesel alanlardan oluşan çözümdür. Göz yakına baktığında miyozis adını verdiğimiz göz bebeğini küçültme refleksi yapar. Presbiyopik LASIK tedavisinin en tercih edilen şekli olan mültisirküler (çok halkalı) yöntemde gözün bu refleksinden yararlanılır. Bu refleks esnasında gözün odaklamak için kullandığı saydam tabaka bölgesi (merkezi) yakını mükemmel görecek şekilde şekillendirilir. Saydam tabakanın merkez dairesinin hemen etrafındaki halka orta mesafeyi net görecek şekilde ayarlanır. Saydam tabakanın en dışındaki halka da uzağı mükemmel görecek şekile kavuşturulur. Hata kabul etmeyen, çok teknik ve ileri derecede uzmanlık gerektiren pahalı bir uygulamadır. Bu özel tedaviyi yaptırmak isteyenler doktorlarımıza danışabilirler.
 
Monovue Lasik – Lazer tedavisiyle monovizyon
   Monovizyon yönteminin lens yerine lazerle uygulanmasıdır. Temel olarak iki şekli vardır; mini monovizyon ve monovizyon. Nispeten genç hastalarda gözler arasında bir numaradan daha az fark bırakılan mini monovizyon metodu tercih edilir.
 
Intrastromal Femto Shaping – Korneanın orta tabakasının femtolazer yardımı ile şekillendirilmesi
   Presbiyopinin kesin çaresi olarak ülkemizde lanse edilen bu uygulamaya çeşitli adlar verilmiştir. Ülkemizde uygulamaya tamamen hazır gösterilen bu tedavi asıl bu yöntemi geliştiren Dr. Ruiz’e göre daha üzerinde en az 3-4 yıl çalışmaya ihtiyaç gösterir durumdadır. Söylenenin aksine pek çok çözülmeye ihtiyaç gösteren önemli komplikasyon riskleri mevcuttur. Bunlardan merkezi hatalı oluşturulmuş bir uygulama yapılması durumunda kornea naklinden başka çaresi bulunmayan ciddi durumlar ortaya çıkabilmektedir.
 
LightTouch CK (Conductive Keratoplasty)
   Radyo dalgaları yardımı ile korneanın şekillendirimesidir. Radyo dalgası cihazın probundan korneanın 1/3 derinliğine uygulanır. Uygulandığı bölgede kollajen fiberler sıkılışarak o belgenin daha güçlü olmasını sağlarlar. Bu uygulamanın  bilinen en büyük handicapı zaman içinde uygulamanın etkisinin azalmasıdır.
LightTouch CK uygulamasından sonra göz hem miyoplaşır hem de multifokal bir özellik kazanarak yakını ve diğer mesafeleri net görür.
 
Hangi yöntemin sizin için en iyisi olacağına doktorlarımız yapacakları testler sonucunda kesin bir şekilde söyleyebilirler. Presbiyopi uygunluk muayenesi için merkezimizden randevu alınız.

VideoDaha fazla

Hastalarımızın görüşleriDaha fazla

Hayata başladığı gibi temiz ve net devam etmek isteyen herkeze önereceğim ilk adres burası.... (orijinal)

Melike Akdülger

GaleriDaha fazla